kdvuzmani.com-logo
Ara

Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile tam Tasdik Sözleşmesi bulunmayanların (süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlenenler dahil) YMM raporu düzenlenerek talep edilebilecek azami KDV iade tutarları

İade hakkı doğuran KDV kanun maddesi 2018 2019 2020
9, 11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 19/2, Geçici 16, Geçici26, Geçici 29, Geçici30, Geçici 34, Geçici37, Geçici38, Geçici39 562.000 695.000 852.000
29/2 1.124.000 1.390.000 1.704.000

Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile Tam Tasdik Sözleşmesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın YMM raporu düzenlenerek talep edilebilecek azami KDV iade tutarları

İade hakkı doğuran KDV kanun maddesi 2018 2019 2020
11/1-b (Yolcu Beraberi Eşya) 148.000 183.000 224.000