kdvuzmani.com-logo
Ara

KDV Kanununa Göre Tam İstisna Türleri

Beyan. Kodu Kanun Maddesi Tam İstisna Türü
30111/1-aMal İhracatı
30211/1-aHizmet İhracatı
30311/1-aRoaming Hizmetleri
30413/aDeniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi ile İnşa, Tadil,Bakım ve Onarımları
30513/bDeniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
30613/cPetrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler
30713/cMaden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler [KDVGUT-(II/B-4)]
30813/dTeşvikli Yatırım Mallarının Teslimi
30913/eLimanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi
31013/fUlusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler
31114/1Uluslararası Taşımacılık
31215/1-aDiplomatik Organ ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
31315/1-bUluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
31419/2Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar(İade Hakkı Tanınan)
31514/3İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Römorklara Yapılan Motorin Teslimleri
31611/1-aSerbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
31717/4-sEngellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları
318GEÇİCİ 293996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler.
31913/gBaşbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
320GEÇİCİ 16 (6111 Sayılı Kanun)İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler
321GEÇİCİ 26Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı(NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına(OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları
32211/1-aTürkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler[KDVGUT-(II/A-1.2)]
32313/ğ5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
32413/hTürkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri
32513/ıYem Teslimleri
32613/ıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
32713/ıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
32813/iKonut veya İş Yeri Teslimleri
329GEÇİCİ 38FATİH Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları
33013/jOrganize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler
33113/mAr-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
332GEÇİCİ 39İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
33313/kGenel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna
33413/lYabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna
33513/nBasılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri