kdvuzmani.com-logo
Ara

KDV Kanununa Göre Kısmi İstisna Türleri

Beyan. Kodu Kanun Maddesi Tam İstisna Türü
20117/1Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
20217/2-aSağlık, Çevre ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler
20417/2-cYabancı Diplomatik Organ ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal ve Hizmet Alışları**
20517/2-dTaşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri**
20617/2-eMesleki Kuruluşların İşlemleri
20717/3Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri
20817/4-cBirleşme,Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri
20917/4-eBanka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler
21117/4-hZirai Amaçlı Su Teslimleri ile Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu Teslimleri
21217/4-ıSerbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerı**
21317/4-jBoru Hattı ile Yapılan Petrol ve Gaz Taşımacılığı
21417/4-kOrganize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri
21517/4-lVarlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri
21617/4-mTasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri
21717/4-nBasın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri
21817/4-oGümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması
21917/4-pHazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün İşlemleri
22017/4-rİki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışları
221GEÇİCİ 15Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti
223GEÇİCİ 20/1Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler
225GEÇİCİ 23Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları ile İlgili Teslimler
22617/2-bÖzel Okullar, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleriı**
22717/2-bKanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetlerı**
22817/2-bKanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetlerı**
22917/2-bGıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleriı**
23017/4-gKülçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taş Teslimleri
23117/4-gMetal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimi
23217/4-gDöviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi, Tahvil Teslimleri
23417/4-şKonut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi
23516/1-cTransit ve Gümrük Antrepo Rejimleri ile Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Malların Teslimi
23619/2Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar(İade Hakkı Tanınmayan)
23717/4-t5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminden Sonraki Teslimi
23817/4-uVarlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri ile Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri
23917/4-yTaşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri,Finansal Kiralama ŞirketiTarafından Devredene Kiralanması ve Devri
24017/4-zPatentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayrimaddi Hakların Kiralanması,Devri ve Satışı
24119/2TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler
24217/öGümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleriı**
**1.1.2019 tarihinden itibaren indirim hakkı geliyor