kdvuzmani.com-logo
Ara

TAM VE KISMİ İSTİSNA AYRIMI

Sıklıkla karıştırılan tam istisna ve kısmi istisna ayrımı nedir, neler kısmi istisnadırbunlara değinelim.

Tam istisna

Kısmi istisna

Faturada KDV hesaplanmaz

Faturada KDV hesaplanmaz

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim hakkı vardır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin bir kısmında indirim hakkı varken bir kısmında indirim hakkı bulunmamaktadır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV iade hakkı vardır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hakkı bulunmamaktadır.

Tam İstisna Türlerini Görmek İçin Tıklayınız Kısmi İstisna Türlerini Görmek İçin Tıklayınız

Firmalar tam istisna kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetler için söz konusu işlemlerin bünyesine giren KDV öncelikle indirim konusu yaparlar ve gerekli şartları sağlamaları durumunda da iade talep edebileceklerdir.

İndirimi kabul edilen kısmi istisnaların bünyesine giren KDV'ler hariç olmak üzere, kısmi istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren KDV öncelikle indirilecek KDV'yekaydedilecek kısmi istisna kapsamındaki işlemler gerçekleştiği dönemde de KDV beyannamesinin “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi” satırına yazılacaktır. İndirimi kabul edilen kısmi istisnalarda“Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi” satırı kullanılmayacaktır.

Önemli not : kısmi istisna kapsamında kullanılan girdilerin kısmi istisna ile aynı dönemde de gerçekleşmesi durumunda da öncelikle indirilecek KDV dahil edilecektir. Aynı dönem KDV beyannamesinin indirilecek KDV satırına ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi satırına yazılması zorunludur.

Yukarıda bahsettiklerimizi örnekler yardımıyla açıklayalım.

Örnek 1 :

Yurt içindeki gayrimenkullerini kiraya veren aynı zamanda da havalimanındaki bulunan gümrük antreposunu da KDV kanununun 17/4-o maddesine göre kiralama yapmaktadır. Firma 02.05.2018 tarihinde 4 top A4 kağıdı 100 TL+18 TL KDV bedelle temin etmiştir. Firma antrepoyu 01.06.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasındaki kiralamalarındaki kullandığı sözleşmeleri tanzim etmekte 2 top A4 kullandığı varsayımında;

Firma A4 kağıtlarına isabet eden KDV’nin tamamı olan 18 TL’yi 2018/05 dönemi indirilecek KDV hesabına dahil edecek ve KDV beyannamesini de bu şekilde düzenleyecektir.

Kısmi istisna kapsamında A4 kağıtları kullandığı dönemde ise 2 top A4 kağıda isabet eden 9 TL KDV ((18/4)*2=9) 2018/06 dönemi KDV beyannamesinin “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi” satırına yazılacaktır.

Örnek 2 :

Yurt içindeki gayrimenkullerini kiraya veren aynı zamanda da havalimanındaki bulunan gümrük antreposunu da KDV kanununun 17/4-o maddesine göre kiralama yapmaktadır. Firma 02.05.2018 tarihinde 4 top A4 kağıdı 100 TL+18 TL KDV bedelle temin etmiştir. Firma antrepoyu 01.06.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasındaki kiralamalarındaki kullandığı sözleşmeleri tanzim etmekte 2 top A4 kullandığı varsayımında;

Firma yaptığı hesaplamalar sonucunda söz konusu A4 kağıtlarından 2 topu 2018/06 döneminde kısmi istisna kapsamında kullanacağını hesaplamış olması durumunda da izleyeceği yol şu şekilde olacaktır.

Firma A4 kağıtlarına isabet eden KDV’nin tamamı olan 18 TL’yi 2018/05 dönemi indirilecek KDV hesabına dahil edecek ve KDV beyannamesinide bu şekilde düzenleyecektir.

Kısmi istisna kapsamında A4 kağıtları kullandığı dönemde ise 2 top A4 kağıda isabet eden 9 TL KDV ((18/4)*2=9) 2018/06 dönemi KDV beyannamesinin “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi” satırına yazılacaktır.

Örnek 3 :

Yurt içindeki gayrimenkullerini kiraya veren aynı zamanda da havalimanındaki bulunan gümrük antreposunu da KDV kanununun 17/4-o maddesine göre kiralama yapmaktadır. Firma 01.06.2018 tarihinde 4 top A4 kağıdı 100 TL+18 TL KDV bedelle temin etmiştir. Firma antrepoyu 01.06.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasındaki kiralamalarındaki kullandığı sözleşmeleri tanzim etmekte 2 top A4 kullandığı varsayımında;

Firma kısmi istisna kapsamında kullanacağı kağıtları kısmi istisnalı işlemleri gerçekleştirdiği dönemde temin etmesi durumunda da aşağıdaki şekilde yol izlemesi gerekmektedir.

Firma A4 kağıtlarına isabet eden KDV’nin tamamı olan 18 TL’yi 2018/06 dönemi indirilecek KDV hesabına dahil edecek.

Kısmi istisna kapsamında A4 kağıtları kullandığı dönemde ise 2 top A4 kağıda isabet eden 9 TL KDV ((18/4)*2=9)2018/06 dönemi KDV beyannamesinin “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi” satırına yazılacaktır.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler