kdvuzmani.com-logo
Ara

KONUT TESLİMLERİNDE KDV

Konutlara ait KDV nin 01.01.2013 tarihinden itibaren farklı oranlarda belirlenmesi uygulamasına geçilmiştir. Ancak uygulamada 2007/13033 sayılı kararnamedeki ifadeler tam olarak anlaşılamadığını görmekteyiz. Söz konusu uygulamaya göre KDV oranlarının nasıl belirlendiğini basit bir dille anlatalım.

1.Konutlar büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalıyor ise yalnızca m² önemlidir. İmar yönetmeliğine göre belirlenen net alanı 150 m² altındaki konutlar için KDV oranı % 1, net alanı 150 m² üstünde olan konutlar için KDV oranı % 18 uygulanacaktır.

2.Kentsel dönüşüm alanları olarak bilinen 6306 sayılı yasaya tabi olarak inşaa edilen konutlardan net alanı 150 m² altında olan konutlar için KDV oranı % 1 uygulanacaktır. net alanı 150 m² üstünde olan konutlar için KDV oranı % 18 uygulanacaktır. Bu uygulamada konutların yapıldığı yerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalıp kalmadığının bir önemi bulunmamaktadır.

3.Konut büyükşehir belediyesi sınırları içinde ve net alanı 150 m² ye kadar olan lüks ve birinci sınıf inşaat ise,

a- Yapı ruhsatı(inşaat ruhsatı) 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alındı ise;

  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 0 ila 499 TL ise KDV oranı % 1
  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 500 TL ila 999 TL ise KDV oranı % 8
  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 1000 TL ve üzeri ise KDV oranı % 18

b-Yapı ruhsatı(inşaat ruhsatı) 01.01.2017 den sonra alındı ise;

  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 0 ila 999 TL ise KDV oranı % 1
  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 1000 TL ila 2000 TL ise KDV oranı % 8
  • arsa birim m2 vergi değeri(arsa rayiç değeri) 2001 TL ve üzeri ise KDV oranı % 18

olarak uygulanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken kavramları kısaca açıklamak gerekirse;

1-Yapı ruhsatının ilk alındığı tarih önemlidir.

a-Yapı ruhsatının “Ruhsatın veriliş amacı” bölümünde yeni yapı kutucuğunun işaretli olanlar için 9 numaralı bölümündeki ruhsatın onay tarihi bölümündeki tarih,

b-Yapı ruhsatının “Ruhsatın veriliş amacı” bölümünde yeni yapı kutucuğu dışındaki kutucukların herhangi biri işaretli ise 11 numaralı ilk ruhsat tarihi bölümündeki bölümündeki tarih,

Ruhsatın alındığı tarihi belirlemede esas alınacak tarihlerdir. Yukarıda belirtilenlerden dışında ruhsatın herhangi bir tarihte yenilenmesindeki yer alan tarih dikkate alınmayacaktır.

2-Lüks ve birinci sınıf inşaatın belirlenmesinde ise işaatta kullanılan klima, jakuzi, ankastre mutfak gibi ürünlerin kullanılması önemli değildir. Emlak vergisi tebliğlerinin ilgili yıl için belirlenen “bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri” cetvelinde yer alan mesken binalar için belirlenen maliyetler easas alınarak yapı ruhsatındaki maliyet bedeline göre lüks ve birinci sınıf inşaatlar belirlenir. Genel geçer kural olmamakla birlikte yapı sınıfı V ve IV olanlar birinci sınıf ve lüks inşaat sınıfına dahil olup zaman zaman yapı sınıf III olanlarda birinci sınıf inşaat olabilmektedir.

Konuyu örneklendirmek gerekir ise 64 seri nolu emlak vergisi tebliği ekinde yer alan ve aşağıda bir bölümü alınan 2015 yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele göre;

BİNALAR

ÇELİK KARKAS BİNA

BETONARME KARKAS

YIĞMA KAGİR BİNA

ASG.

AZA.

ORT.

ASG.

AZA.

ORT.

ASG.

AZA.

ORT.

22) MESKEN BİNALARI

A) LÜKS İNŞ.

1941,30

2070,19

2005,75

1151,53

1292,35

1221,94

944,44

973,87

959,16

B) 1. SINIF İNŞ.

1283,14

1384,39

1333,77

727,22

798,97

763,10

604,76

637,87

621,32

C) 2. SINIF İNŞ.

851,47

937,96

894,72

465,73

553,21

509,47

395,78

414,23

405,01

D) 3. SINIF İNŞ.

574,39

638,82

606,61

328,60

393,02

360,81

295,48

307,47

301,48

E) BASİT

236,57

288,10

262,34

167,50

236,57

202,04

93,89

97,56

95,73

Yapı ruhsatlarında yer alan maliyetler tabloya göre hangi aralıkta ise inşaat sınıfı belirlenir.(inşaatın özelliği olan betonarme karkas,yığma kagir bina vb. dikkat edilmelidir.)(söz konusu cetvelin burada bir kısmı örnek olarak alınmıştır.)

Gelir İadersi Başkalığının çeşitli özelgelerinde inşaat sınıflarının belirlenmesinde yukarıda belirtilen Emlak Tebliğleri ile birlikte 15.12.1982 tarih 17899 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bina İnşaat Sınıflatının Tespitine Dait Cetvel"inde dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olsada söz konusu cetvele göre evde sürekli sıcaksu bulunması(güneş enerji sistemleri ile yapılan ısıtmalarda bu kapsamda olacak) veya klozet bulunması ve benzerikonutu 1. sınıf inşaat sayılmasını gerektirmektedir. söz konusu cetvelin güncellenmemesinedeniyle yalnızca Emlak Vergisi Tebliğleri dikkate alınarak KDV oranının belirlenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA : KDV ORANI %18 OLARAK BELİRLENEN KONUTLARIN TAMAMI İÇİN 31.12.2019 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) KDV ORANI % 8 UYGULANACAKTIR.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler