kdvuzmani.com-logo
Ara

KDV Kanununun 13/k maddesindeki İstisnadan Yararlanacak Alıcılar

KDV Kanununun 13/k maddesinde yer alan istisna kapsamında KDV ödemeksizin mal ve hizmet temin edebileceklerin kimler olduğunu açıklamaya çalışalım.

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,

  • İl özel idareleri
  • Belediyeler
  • Köyler

Yukarıda sayılanlarla protokol imzalayarak bu kuruluşlara "Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna (KDV 13/k md.) kapsamına giren tesisler"yazımızda sayılan tesisleri bağışlamak üzere inşa eden veya inşa ettiren KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın;

  • Gerçek ve tüzel kişiler (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kooperatif, dernek, vakıf ve benzerleri dahil),

faydalanacaktır.

Daha açık bir ifadeyle ilgili kuruluşlarla protokol imzalayan gerçek ve tüzel kişilerin inşaata ait mal ve hizmet alımlarında KDV ödenmeyecektir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler