kdvuzmani.com-logo
Ara

KDV Kanununun 13/k Maddesindeki İstisnanın Uygulanması - 2

Satıcıların KDV iade talebinde esas belge istisna belgesidir. İstisna belgesi kapsamında teslimde bulunan satıcılar istisna belgesi ekindeki istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alan listedeki ilgili mal ve hizmete ilişkin satıra fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Aynı zamanda alıcı ve satıcı söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda girişinin yapılması zorunludur. KDV iade taleplerinde elektronik ortamda girişi yapılmayan projelere ilişkin iade işlemleri yerine getirilmez.

Proje süresinin revize edilmesi durumu istisna belgesindeki süreninde revize edilmesi gerekir.

Proje güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi durumunda hem istisna belgesinin hem de elektronik ortamda yer alan listenin revize edilmesi gerekir.

Proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan birden fazla mal ve hizmete ilişkin harcamalar tek bir satıcıdan alınması koşuluyla listeye tek satır olarak girilebilir. Toplu olarak birden fazla satır yazılabilir, ancak toplu olarak yazılan satırların toplam tutarı proje toplam tutarının % 10’unu aşmaması gerekir. Buradaki açıklamalar ithalat içinde geçerlidir.

İlgili idare ve kuruluşlar tarafından altışar aylık dönemler halinde istisna belgesini veren Vergi Dairesine söz konusu tesislerin projeye uygun olarak yapıldığı hakkında bilgi verilmesi gereklidir. Bilgi verilmemesi halinde Vergi Dairesince istisna belgesi kapsamında teslim ve hizmet gerçekleştirilmemesi için gerekli önlemleri alacaktır.

Aynı şekilde projenin aşamalarından bitirilip bitirilmediği bitirilen aşamalarından idareye bilgi verilecektir.

Projenin tamamlanması ile birlikte ilgili idare ve kuruluşun bildirimi üzerine vergi dairesince istisna belgesi kapatılacaktır.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler