kdvuzmani.com-logo
Ara

İNDİRİMLİ ORANA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE FİİLİ TESLİMİN ÖNEMİ

Herhangi inşaat projesine başlamak üzere ilgili belediyeden inşaat ruhsatının alınmasıyla birlikte kat irtifakı kurma hakkı elde edilir.

Kat irtifakı esas itibariyle bir hak olup tapu sicilinde kat mülkiyeti kütüğüne kayıt edilir ve taşınmaz gibi her türlü işleme konu olabilir. (satış, ipotek, haciz gibi)

Müteahhit firmalar topraktan satış yöntemi dediğimiz yöntemle konutların inşaatına başlamadan veya inşaat devam ederken konut satışı gerçekleştirebilmektedir. Buradan da görüleceği üzere gerçekte herhangi bir ürünün teslimi söz konusu olmadığından KDV iade talebi de olamayacaktır.

Nasıl ki mal ihracatı için yurtdışına fatura düzenlenmesini değil gümrük beyannamesinin kapanmasını mal ihracatında malın yabancı ülkeye gittiği veya yabancıya teslim edildiği kabul edilerek iade hakkı doğuyorsa aynı durum konut teslimleri içinde geçerlidir.

Konutların inşaatının tamamlanarak nihai bir ürün olarak fiilen teslim edildiğinin ispat edilmesi gerekir. Aynı zamanda fiilen teslim edilen konutta herhangi inşaat işi yapılmamalıdır. (Fiili teslime done olabilecek belgeleri görmek için tıklayınız.)

Örneğin fiili teslim yapılan konutun boyasının yapılması veya mutfak dolaplarının yapılması gibi işlemlerin yapılmaması gerekmektedir. Konut oturulabilecek olmalı veya içi boş olarak teslim edilmiş ise inşaat işleri müteahhit tarafından yapılmamalıdır.

Konut inşaatı tamamlanmadan önce satışın yapılması, fatura düzenlenmesi ve kat irtifakı tapusunun devrinin yapılması fiili teslimin gerçekleştiği anlamına gelmemekte ve KDV iadesi talep edilebilmesine imkan tanımamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kat irtifakı tapusu devri varsa mutlaka satış faturası da düzenlenerek KDV beyannamesinin matrah kısmında beyan edilmesi gerekmektedir.

Genel kanı olarak hataya düşülen konu satış faturasını daha önceden (misalen 1 veya 2 yıl) düzenlenmesi durumunda KDV iade talebinde sıkıntı yaşanacağı yönünde oluşan genel kanıdır ki bu doğru değildir.

Avans olarak yapılan tahsilatlar haricinde konut bedeline ilişkin tahsilatın yapılmasını takiben 7 gün içerisinde faturanın da düzenlenmesi gerekmektedir. Fiili teslim gerçekleştiğinde ise fili teslime ilişkin belgelerde ibraz edilerek fiili teslimin gerçekleştiği dönemde KDV iadesi talep edilebilecektir.

Konuya ait örnek:

Müteahhit firma 01.03.2016 tarihinde inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alarak kat irtifakını da 15.03.2016 tarihinde kurmuştur. Firma topraktan satış yaparak, inşaa edeceği konutların finansman ihtiyacını karşılamak üzere kampanya yapmış ilk konutun satışınıda 06.07.2016 tarihinde yaparak konut bedelini tahsil etmiş aynı günde de tapu devrini gerçekleştirmiştir.

Konutlara ait inşaatları 28.11.2018 tarihinde bitirerek aynı tarihte de FİİLİ TESLİMİNİ gerçekleştirmiştir. Buna göre firmanın izleyeceği yol aşağıdaki gibi olacaktır.

1- 2016/07 dönemi KDV beyannamesinde 06.07.2016 tarihinde sattığı konuta ait faturayı beyan edecektir.

2- 28.11.2018 tarihinde fiili teslimi gerçekleştirdiği için 2018/11 veya 2018/12 dönemlerinden herhangi birinde KDV beyannamesinin 406 kodlu satırında beyan ederek iade yılı içerisinde nakden veya mahsuben iadesini talep edebilecektir.

3- 2019/01 dönemi ila 2019/11 dönemlerinin herhangi birine ait KDV beyannamesinin 439 kodlu satırında beyan ederek izleyen yılda nakden veya mahsuben iade talebinde bulunabilecektir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler