kdvuzmani.com-logo
Ara

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İADESİ

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı kararnameyeeklenen Geçici 3. maddeye göre işyeri teslimlerinde 31.03.2019(535 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile değişmiştir.eski hali 31.12.2018) tarihine kadar KDV oranı % 8 uygulanacaktır.

“GEÇİCİ 3 MADDE : Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindebelirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Diğer yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B) 3. İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması bölümünde de aylık dönemde nakden iade talep edilebilecek teslim ve hizmetler sayılmıştır. Burada indirimli orana tabi konut teslimleri yer alırken işyeri teslimleri bulunmamaktadır.

Daha anlaşılır bir ifadeyle indirimli oranda teslim edilen işyerlerinden dolayı aylık nakden iade talebinde bulunması mümkün değildir.

İşyeri teslimlerinden dolayı aylık mahsuben iadetalep edilebilecek, izleyen yılda da hem nakdenhem mahsuben iade talep edilebilecektir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler