kdvuzmani.com-logo
Ara

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE TAAHHÜTNAME İBRAZ ZORUNLULUĞU

KDV Genel Uygulama Tebliğinde(KDVGUT) değişiklik yapılmasına ilişkin 23 Seri Nolu tebliğ 15.02.2019 tarihi itibari ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğin 3. Maddesi aşağıdaki gibidir.

“MADDE 3 –Aynı Tebliğin (II/A-8.13.) bölümünün ilk paragrafındaki “ – İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı,” ibaresi “ – Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranan belgeler kısmında yer alan “İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı”(kısaca Taahhütname) ibaresi değiştirilerek ihraç kayıtlı teslimlerde zorunlu olarak talep edilen Taahhütname zorunluluğunun hangi durumda istenilebileceği konusuna açıklık getirmiş olmaktadır.

Muhtelif zamanlarda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen görüşlerde yer alan ifade KDVGUT eklenilmek suretiyle vergi dairelerindeki farklı uygulamaların giderilmesi amaçlanarak mükelleflere kolaylıklar getirilmiştir.

Buna göre ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle iade talebinde bulunan firmalar tarafından Gümrük beyannamesi(GB) ibraz edildiği durumda GB üzerinde iade talep eden firma yani imalatçı firmanın ünvanın imalatçı olarak yer alması durumunda taahhütname ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler