kdvuzmani.com-logo
Ara

FİİLİ TESLİM BELGELERİ NELERDİR ?

Fiili teslimin konut teslimlerinde neden önemli olduğunu açıklamaya çalıştığımız yazımızda (yazımızı okumakiçin tıklayınız) üzerinde durduğumuz fiili teslimin gerçekleştiğini ispatlayan belgelerin neler olduğuna değinelim.

1-Yapı kullanım izin belgesi(iskan belgesi)

2- Kat mülkiyeti tapusu

Yukarıda sayılanların TEK BAŞINA ibraz edilmesi durumunda ayrıca belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca aşağıda sayacağımız belgelerden de en az 2 tanesi aynı anda ibraz edilmesi gerekmekte olup tek başlarına fiili teslime ilişkin done olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

1 - Fiili teslim tutanağı(kat malikleri tarafından imzalanmış olmalı)

2- Elektrik aboneliği (her konut için ayrı ayrı)

3- Su aboneliği (her konut için ayrı ayrı)

4- Doğalgaz aboneliği

  • herbir konut için ayrı ayrı veya
  • merkezi ısınma kullanılan sitelerde ortak kazan abonelik sözleşmesi ibrazı

5- İş bitim tutanağı. Tamamlanma oranı % 100 olmalıdır.

6- Firmaların fiili teslim için alıcıları çağırmasına rağmen alıcıların konutu teslim almaya gelmemesi üzerine mahkemece verilen kararlar.

7- Site yönetiminin oluştuğuna dair yönetim defterinin onaylı örneği( Burada tüm maliklerin toplantıya iştiraki gerekli olup imzalar konusunda hiçbir şüpheye yer vermemesi esastır. Diğer taraftan site yönetimine ait vergi mükellefiyetinin tesisininde fiili teslim tarihi itibariyle yapılmış olması gerekmektedir. Site yönetimi karar defterinin veya apartman yönetimi karar defterinin fiili teslime done olarak kabul edilebilmesi vergi dairesinin kanaatine bağlıdır.)

8- Yapı kayıt belgesi

Yukarıda sayılanlara ek olarak vergi dairesince yapılan yoklamaların fiili teslimi tevsik edilmesi ancak yoklama için gelen vergi dairesi çalışanlarının tüm kat maliklerinin hangi tarihte konutu teslim aldığını tespit edebilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Vergi dairesince yapılacak yoklamalarda konutların net alanına yönelik ölçümlerin yapılmasının yanında inşaatın tamamlandığı veya teslim edilen konutların inşaatının tamamlandığı, ortak alanların, çevre düzenlemelerinin, sosyo kültürel alanların olup olmadığı gibi hususlarında tutanağa geçirilmesi talep edilmelidir.

  • Önemli not : Yapı denetim firmaların konutların fiilen teslim edildiği yönünde herhangi bir belge düzenlemeye yetkili olmadıkları için bu kapsamda düzenleyecekler belgeler tevsik edici evrak olarak kabul edilmeyecektir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler