kdvuzmani.com-logo
Ara

ENGELLİLER OTOMOBİL ALIMINDA KDV ÖDEYECEK Mİ ?

KDV Kanununun 17/4-s maddesinde istisna getirilen aynı kanunun 32maddesi gereğincede iade hakkı tanınan bu istisna ile ilgili olarak detaylı açıklamalar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) 1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna bölümünde açıklamalar yer verilmiş olup konunun detaylı açıklaması yapılmıştır. Konunun biraz daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için aşağıdaki açıklamaları yapacağız.

Herkesin merak ettiği konu engelli kişilerin binek otomobil alımında KDV ödeyip ödemeyeceği konusudur. Söz konusu tebliğde yapılan açıklamalarda ve yargı kararlarına istinaden her halde ENGELLİ KİŞİLERİN SATIN ALDIĞI BİNEK OTOMOBİLDE KDV ÖDENECEKTİR. Burada engellilik derecesi veya otomobil için engelli kullanımına uygun hale getirilmiş (pedalların direksiyona eklenmesi vb.) olmasının hiçbir önemi yoktur.

Ancak engellilik raporlarında yer alan dereceye göre veya hareket ettirici tertibat yaptırılması gibi şartlarla ÖTV ödenmeyecektir.Engelli olan kişilerin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü araç gerecin engellilere teslimi KDV’den istisnadır. Diğer bir deyişle engelliler bu ürünler için KDV ödemez.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler