kdvuzmani.com-logo
Ara

AÇIKLAMALI YÜKLENİM KDV LİSTESİ OLUŞTURMA

Şimdi çeşitli örnekler vasıtası ile yüklenilen KDV nasıl oluşturulur görelim.

Konunun iyi anlaşılabilmesi için örnekler basitleştirilerek farklı durumlar sırasıyla anlatılmaktadır. Burada 1. Örnek iyi anlaşılması gerekmekte olup temel bilgiler burada anlatıldığından ÖNEMLİ’dir.

Geçerli varsayımlar ve bilgiler aşağıda sayılmıştır.

 • Firma boya imalatı yapmaktadır.
 • Hem yurtiçine hemde yurtdışına satışı vardır.
 • Firma tüm girdilerini fatura tarihi itibari ile indirilecek KDV hesabına dahil etmiştir. (Defterlerine kayıt etmiştir.)
 • Firma Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerini(ATİK) aldığı tarih itibariyle aktifine kayıt etmiştir.
 • Firma 2018/10 döneminde yurtiçine 2.000.000 TL tutarında teslimi bulunmaktadır.
 • Firma 2018/10 döneminde 4.000.000 TL tutarında ihracat teslimi bulunmaktadır.
 • Sonraki döneme devreden KDV tutarı 12.000.000 TL’dir.

Firmanın azami iade edilebilir KDV tutarı : 4.000.000 x %18 =720.000 TL

Aşağıda yer alan örnekler için yukarıda sayılan varsayımlar ortaktır.

1.ÖRNEK

Firma 720.000 TL <12.000.000 TL olduğundan 720.000 TL’nin tamamını iade talep etmiştir.

Yüklenilen KDV aşağıdaki gibidir.

Sıra no Alış Fatura Tarihi Alış Fatura Seri Alış Fatura No Vergi/ T.C.Kimlik No Unvan Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alınan Mal veya Hizmet Miktarı Alınan Mal veya Hizmet Kdv Hariç Tutarı KDV si Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV si GGB Tescil No(Alış İthalat İse) Yüklenim Türü

1

9.09.2018

123

1111111111

İTHALAT

KİMYASAL VE YARD MALZ

5324

3.000.000,00

540.000,00

540.000,00

18340300IM123456

Doğrudan Yüklenim

2

30.10.2018

C

98654

9240304297

OTOMOBİL KİRALAMA A.Ş.

KİRA BEDELİ

1 AD

100.000,00

18.000,00

12.000,00

Genel Giderler

3

20.10.2018

D

201568

2920587524

BİLGİSAYAR ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BİLGİSAYAR VE MLZ. BEDELİ

1 AD

1.000.000,00

180.000,00

168.000,00

ATİK

Şimdi yukarıdaki tabloyu açıklayalım.

1. Satırda yer alan doğrudan yüklenim boya imal etmek için kullanılan hammadde olup ithal edilmiştir.

 • İthalat edilen hammaddenin tamamı kullanılmış ve elde edilen boyanın tamamı ihraç edilmiştir.
 • Tamamı ihraç edilen boya imalatında kullanılan ithal girdiye ait KDV’nin tamamı (540.000 TL) yüklenim konusu yapılmıştır.

2. Satırda yer alan genel giderlerin yüklenilmesinde dikkat edilmesi gerekenler;

 • İade talep edilen istisna haricinde herhangi bir istisna kapsamında teslim ve hizmeti var mı ?
 • Yurt içine teslim ve hizmeti var mı ?
 • Herbir istisna tutarı itibariyle genel giderlerin yüklenilmesinde pay verilmesi gerekmekte olup söz konusu pay verilmesinde kullanılacak formül ise “(KDV beyannamesinin istisna matrahı/ KDV beyannamesinin Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel (aylık) satırında yer alan tutar)x genel gidere ait KDV tutarı”
 • Yukarıdaki bilgiler ışığında KDV beyannamesinin “Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel (aylık)” satırında yer alan tutar 6.000.000 TL (yurtiçi teslim + ihracat ⇒ 2.000.000 TL+ 4.000.000 TL)

“(istisna matrahı/Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel (aylık))x genel gidere ait KDVtutarı”⇒ (4.000.000 TL/6.000.00) X 18.000 = 12.000

Burada esas olan genel giderlerin herbir işlemde kullanılması nedeniyle herbir işlen bazında pay verilmesi gereklidir.

3. Satırda yer alan ATİK(Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) yükleniminde ise (Azami iade edilebilir KDV- doğrudan gider-genel giderden yükleniminden) farkındankalan tutarın tamamının yüklenimi yapılabilecektir.

 • İstisnalı işlemde kullanıldığı tarihten önce aktife kaydedilmeli
 • Burada dikkat edilmesi gereken husus istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerde fiilen kullanılmalı.
 • Farklı iade türleri var ise herbir işlem için pay verilmesi gerekmektedir.
 • Bu örneğimizde herhangi yalnızca mal ihracatı bulunduğundan herhangi bir pay verilmeyecek olup hesaplaması şu şekilde yapılacaktır. (ATİK yurt içi teslimlerde kullanılmadığı ve tam olarak ayrıştırılabildiği durumda)
 • (iade talebi – doğrudan yüklenim-genel gider)⇒ (720.000 TL – 540.000 TL - 12.000 TL= 168.000 TL) firma söz konusu İade talebinde 168.000 TL ATİK yüklenimi yapılabilecektir.

2.ÖRNEK

Yüklenilen KDV aşağıdaki gibidir.

sıra no

Alış Fatura Tarihi

Alış Fatura Seri

Alış Fatura No

Vergi/ T.C.Kimlik No

Unvan

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal veya Hizmet Miktarı

Alınan Mal veya Hizmet Kdv Hariç Tutarı

KDV si

Bünyeye Giren Mal ve/ veya Hizmetin KDV si

GGB Tescil No (Alış İthalat İse)

Yüklenim Türü

1

9.09.2018

123

1111111111

İTHALAT

KİMYASAL VE YARD MALZ

5324

3.000.000,00

540.000,00

540.000,00

18340300IM123456

Doğrudan Yüklenim

Firma yalnızca doğrudan yüklenimini iade konusu yapmıştır. Dolayısıyla iade talebi 540.000 TL’dir.

Herhangi bir genel gider veya ATİK yüklenimi bulunmamaktadır.

Firmaların iade talebinde azami iade talebinin tamamını istemesi ihtiyari olup hesapladığı yüklenim tutarını isteyebilecektir.

3.ÖRNEK

Yüklenilen KDV aşağıdaki gibidir.

sıra no

Alış Fatura Tarihi

Alış Fatura Seri

Alış Fatura No

Vergi/ T.C.Kimlik No

Unvan

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal veya Hizmet Miktarı

Alınan Mal veya Hizmet Kdv Hariç Tutarı

KDV si

Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV si

GGB Tescil No(Alış İthalat İse)

Yüklenim Türü

1

9.09.2018

123

1111111111

İTHALAT

KİMYASAL VE YARD MALZ

5324

3.000.000,00

540.000,00

540.000,00

18340300IM123456

Doğrudan Yüklenim

2

30.10.2018

C

98654

9240304297

OTOMOBİL KİRALAMA A.Ş.

KİRA BEDELİ

1 AD

100.000,00

18.000,00

12.000,00

Genel Giderler

Firma doğrudan yüklenim kaleminin tamamını yüklenmiştir.

Firma ATİK’ler dolayısıyla herhangi bir yüklenimde bulunmamıştır.

Firmanın ATİK yüklenmemesi nedeniyle azami iade istenilebilecek tutardan ( 720.000 - 540.000 -12.000) =168.000 olmasına rağmen genel giderlerin tamamını (18.000 TL) yüklenim konusu yapması mümkün olmayacaktır.

4.ÖRNEK

Yüklenilen KDV aşağıdaki gibidir.

sıra no

Alış Fatura Tarihi

Alış Fatura Seri

Alış Fatura No

Vergi/ T.C.Kimlik No

Unvan

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal veya Hizmet Miktarı

Alınan Mal veya Hizmet Kdv Hariç Tutarı

KDV si

Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV si

GGB Tescil No(Alış İthalat İse)

Yüklenim Türü

1

9.09.2018

123

1111111111

İTHALAT

KİMYASAL VE YARD MALZ

5324

3.000.000,00

540.000,00

540.000,00

18340300IM123456

Doğrudan Yüklenim

2

20.10.2018

D

201568

2920587524

BİLGİSAYAR ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BİLGİSAYAR VE MLZ. BEDELİ

1 AD

1.000.000,00

180.000,00

180.000,00

ATİK

Firma genel giderleri dolayısıyla herhangi bir yüklenimde bulunmamıştır.

Firma ATİK’lerinden üzerinde yük kalan tutarın tamamını yüklenim konusu yapması mümkün bulunmakta ancak dikkat edilmesi gereken husus söz konusu ATİK yalnızca ihracat işlemlerinde kullanılmış olması zorunludur.

Genel giderler dolaysıyla iade talep etmeyen firma azami iade edilebilecek tutardan doğrudan yüklenilen KDV tutarını çıkarttığında kalan tutarın tamamı için ATİK yüklenimi yapabilecektir.

(720.000 TL – 540.000 TL = 180.000 TL)

5.ÖRNEK

Yüklenilen KDV aşağıdaki gibidir.

sıra no

Alış Fatura Tarihi

Alış Fatura Seri

Alış Fatura No

Vergi/ T.C.Kimlik No

Unvan

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal veya Hizmet Miktarı

Alınan Mal veya Hizmet Kdv Hariç Tutarı

KDV si

Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV si

GGB Tescil No(Alış İthalat İse)

Yüklenim Türü

1

20.10.2018

D

201568

2920587524

BİLGİSAYAR ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BİLGİSAYAR VE MLZ. BEDELİ

1 AD

1.000.000,00

180.000,00

180.000,00

ATİK

Firma yalnızca ATİK’ler nedeniyle iade talebin bulunmuş olup herhangi doğrudan yüklenimi veya genel gider yüklenimi mevcut değildir.

Bu şekildeki yüklenimde bulunması mevzuat yönünden herhangi bir engel bulunmamasına rağmen vergi dairesi iade yapmadan önce neden doğrudan yüklenimi olmadığı hakkında izah isteyecek olup izahın yeterli olması durumunda iade işlemleri yerine getirilebilecektir. Doğrudan yüklenimin olmaması dikkati çekecek bir durumdur.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler