kdvuzmani.com-logo
Ara

29 SERİ NOLU TEBLİĞ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 29)

MADDE 1 –26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2019 yılı için 14.100 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2020 yılı için 17.300 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler