kdvuzmani.com-logo
Ara

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM NEDİR ?

KDV Kanunun 11/1-c maddesine göre imalatçı firmaların ürettikleri nihai ürünleri ihracatçı firma tarafından olduğu gibi satın alması durumunda imalatçı tarafından hesaplanan KDV faturada gösterilir ancak alıcıdan tahsil edilmez, beyannamede beyan edilen bu KDV tecil edilir.

Alıcı tarafından satın alınan mallar satın alındığı tarihi izleyen aybaşından itibaren 3 aylık sürede içinde ihraç edilmesi durumunda imalatçı tarafından hesaplanarak beyan edilen ancak tahsil edilmeyen tecil edilen KDV terkin edilecektir.

Burada devreden KDV olması durumunda KDV iadesi alma hakkı doğacak olmasına rağmen asıl olan tecil-terkin mekanizmasıdır.

Daha da anlaşılır bir ifadeyle devlete beyan ettiğimiz ancak tahsil etmediğimiz vergiyi devlet satışı izleyen aybaşından itibaren 3 ay süreyle erteliyor(tecil) ihracat gerçekleştiği zamanda ise borcumuzu kaldırıyor(terkin).

Firmaların devreden KDV olması ve ödenecek KDV olması durumlarına göre 3 farklı beyanname ortaya çıkmaktadır. Bunları sırasıyla açıklayalım

1. ÖRNEK

İmalatçı 03.02.2018 tarihinde 100.000 TL + 18.000 TL KDV bedelle 2.000 adetmasa satmıştır. söz konusu dönemde herhangi bir alışı veya farklı bir satışı bulunmamaktada aynı zamanda önceki dönemlerden devreden KDV side bulunmamaktadır. İhracatçı firma almış olduğu masaları 10.04.2018 tarihinde ihraç etmiştir.

2018/02 dönemi KDV beyannamesi

Matrah KDV Oranı Vergi
100.000 18 18.000
Toplam Katma Değer Vergisi 18.000
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV
İndirimler Toplamı
İşlem Türü Teslim Bedeli Oran Hesaplanan KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ 100.000 18 18.000
Tecil edilebilir KDV 18.000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV 0
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi 18.000
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi 0

Firma ihraç kaydıyla teslimde bulunduğu dönemde herne kadar KDV tahsil etmediysede KDV beyannamesinde yurt içi teslim gibi beyan edecektir. görüldüğü üzere ödenecek vergi çıkmış olup (18.000) bu vergi ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklandığı için ihracatın gerçekleşmesi gereken süre(satışı izleyen aybaşından itibaren 3 ay)kadar tahsil edilmeyecek ertelenecektir.(tecil edilecek).

İhracatın gerçekleştirilebileceği son tarih ise 31.05.2018( takip eden ay başından itibaren 3 ayınhesaplanması ise03.02.2018 tarihini takip eden aybaşı 01.03.2018 -31.03.2018 birinci ay , 01.04.2018- 30.04.2018 ikinci ay ve 01.05.2018-31.05.2018 ise 3üçüncü ay ) olup ihracatın 10.04.2018 tarihinde gerçekleştiği için 10.04.2018 tarihi itibari ile teciledilen 18.000 TL KDV terkin edilecektir.

2. ÖRNEK

İmalatçı 03.02.2018 tarihinde 100.000 TL + 18.000 TL KDV bedelle 2.000 adet masa satmıştır. söz konusu dönemde herhangifarklı bir satışı bulunmamaktada aynı zamanda dönem içi alışlarına ait toplam KDV tutarı ise 10.000 TL dir.İhracatçı firma almış olduğu masaları 10.04.2018 tarihinde ihraç etmiştir.

2018/02 dönemi KDV beyannamesi

Matrah KDV Oranı Vergi
100.000 18 18.000
Toplam Katma Değer Vergisi 18.000
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 10.000
İndirimler Toplamı 10.000
İşlem Türü Teslim Bedeli Oran Hesaplanan KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ 100.000 18 18.000
Tecil edilebilir KDV 18.000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV 10.000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV 10.000
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi 8.000
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi 0

Süreler 1. örnekte hesaplandığı üzere 10.04.2018 tarihinde firma indirim KDV si kadar(10.000 TL) iade alabilecek kalan tutar olan 8.000 TL tecil edilecektir.

3. ÖRNEK

İmalatçı 03.02.2018 tarihinde 100.000 TL + 18.000 TL KDV bedelle 2.000 adet masa satmıştır. söz konusu dönemde herhangi farklı bir satışı bulunmamaktada aynı zamanda dönem içi alışlarına ait toplam KDV tutarı 20.000 TL dir.İhracatçı firma almış olduğu masaları 10.04.2018 tarihinde ihraç etmiştir.

2018/02 dönemi KDV beyannamesi

Matrah KDV Oranı Vergi
100.000 18 18.000
Toplam Katma Değer Vergisi 18.000
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 20.000
İndirimler Toplamı 20.000
İşlem Türü Teslim Bedeli Oran Hesaplanan KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ 100.000 18 18.000
Tecil edilebilir KDV 18.000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV 18.000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV 18.000
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi 2.000

Süreler 1. örnekte hesaplandığı üzere 10.04.2018 tarihinde firma tahsil etmeyip hesaplanan KDV olarak beyan ettiği KDV nin tamamını (18.000 TL) iade alabilecektir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler