kdvuzmani.com-logo
Ara

İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK (GÜNCELLENMİŞ)

İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Kur farkı faturasına ihracatçı tarafından "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ibaresi ve imalatçı tarafından düzenlenen kur farkıyla ilgili olan ihraç kayıtlı faturanın tarih ve sayısı şerh olarak yazılacaktır.

Söz konusu matrah değişikliğine ilişkin olarak imalatçının ihraç kaydıyla tesliminden doğan KDV iade talebine ilişkin olarak matrah azaltılması sonucuna göre iade tutarıda azalacaktır.

Söz konusu durumu aşağıda örneklendirelim.

Örnek :

Sandalye imal eden imalatçı firma imal ettiği 10.000 adet 100.000 TL+18.000 TL (KDV) bedelle KDV tahsil etmeden ihracatçı firmaya 03.05.2019 tarihinde A-325 sayılı fatura ile teslim etmiştir. İhracatçı firma tarafından ise 10.05.2019 tarihinde söz konusu sandalyeler ihraç edilmiştir.

İmalatçı firmanın bu dönemde satın almış olduğu girdilerin KDV tutarı 30.000 TL olup ihraç kayıtlı satışı haricinde herhangi bir teslimi bulunmamaktadır.

Buna göre imalatçı firmanın 2019/05 dönemi KDV beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

2019/05 dönemi KDV beyannamesi

MATRAH

ORAN

KDV

100.000 TL

18

18.000 TL

TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ

18.000 TL

Bu döneme ait indirilecek KDV

30.000 TL

İNDİRİMLER TOPLAMI

30.000 TL

İŞLEM TÜRÜ

TESLİM BEDELİ

ORAN

HESAPLANAN KDV

İhracatı Yapılacak Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-C Maddesi Kapsamında Teslimi

100.000 TL

18

18.000 TL

İhracat Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV

18.000 TL

Sonraki Döneme Devreden KDV

12.000 TL

Firma iade talep dilekçesini 25.06.2019 tarihinde vererek 18.000 TL KDV iadesi almıştır.

İhracatçı firma tarafından 05.07.2019 tarihinde düzenlenen 20.000 TL bedelli kur farkı faturasında KDV yer almayacak ancak “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır.” ve “03.05.2019 tarihi A-325 sayılı imalatçı faturasına aittir.” ibarelerine yer verilecektir.

Burada ortaya çıkan kur farkından da görüleceği üzere imalatçı firma 20.000*0,18 = 3.600 TL fazladan KDV iadesi almıştır.

Yukarıda yer aldığı üzere iade talep dilekçesinin tarihi kur farkının ortaya çıktığı tarihten önce olduğu için iade talep eden firmanın her hangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.(iade talep dilekçe tarihi : 25.06.2019 kurr farkının tarihi : 05.07.2019)

Ancak kur farkının iade talep dilekçesinden önce ortaya çıkması durumunda ise aşağıdaki gibi bir yol izlenecektir.

Bu durumda firmanın kendi rızası ile bildirmesi ve bildirmemesi durumlarına göre aşağıda belirtilen iki farklı sonuç ortaya çıkmaktadır.

1- firma kendi rızası ile matrahta değişikliğin meydana geldiği dönemde defter kayıtlarıve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyiyaparak fazla almış olduğu KDV iade tutarını (yukarıdaki örnekte 3.600 TL) yazılı dilekçe ile ödemesi durumunda firma hakkında herhangi bir vergi ziyaı veya gecikme faizi uygulanmayacaktır.

2-firma kendi rızası ile matrahta değişikliğin meydana geldiği dönemde herhangi bir düzeltme yapmaz ise matrahta değişikliğin meydana geldiği dönemden düzeltmeninyapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte vergi dairesi tarafından firmadan tahsil edilir.

(25 nolu KDV tebliğinin yürürlüğe girdiği 23.03.2019 tarihinden önceki dönemlere ilişkin uygulamaya ait yazımızı okuyunuz.)

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler