kdvuzmani.com-logo
Ara

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İMALATÇI LEHİNE MEYDANA GELEN KUR FARKINDA KDV İADESİ

İhracatçı firma tarafından ihraç kayıtlı temin ettikleri malların satın alındığı dönemden ve ihracatından sonra ortaya çıkan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin(KDVGUT) (II/A) 8.8. İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik bölümünde de belirtilen reklamasyon, vergi iadesi, kur farkı, kaynak kullanımı destekleme primi, faiz vb. gelirlerin bir kısmının veya tamamının imalatçıya aktarılması KDV kanununun 20. Maddesi gereğince ihraç kayıtlı teslimin bedeline dahildir.

Aşağıdaki örnek yardımıyla basitçe anlatalım.

İmalatçı A firması 100.000 TL +18.000 TL KDV bedel ile ürettiği makinayı ihraç kayıtlı olarak 02.03.2018 tarihinde teslim etmiş ve KDV tahsil etmemiştir. (Söz konusu faturanın tarihi 02.03.2018 sayısı ise A-501) A firmasının 2018/03 döneminde başka bir teslimi olmadığı, önceki dönemden devir KDV sinin ise 40.000 TL olduğu varsayımında düzenlenecek KDV beyannamesi aşağıdaki gibi olacaktır.

2018/03 dönemi KDV beyannamesi

MATRAH ORAN KDV
100.000 TL 18 18.000 TL
TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ 18.000 TL
Önceki dönemden devreden indirilecek KDV 40.000 TL
İNDİRİMLER TOPLAMI 40.000 TL
İŞLEM TÜRÜ TESLİM BEDELİ ORAN HESAPLANAN KDV
İhracatı Yapılacak Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-C Maddesi Kapsamında Teslimi 100.000 TL 18 18.000 TL
İhracat Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV 18.000 TL
Sonraki Döneme Devreden KDV 22.000 TL

İhracatçı firmayla yapılan sözleşmeye gereğince ihracatçı firma tarafından imalatçı firmaya 05.04.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken 10.000 TL kur farkı olduğunda ise imalatçı firma tarafından 10.000 TL tutarında bir fatura düzenlenecek esas teslim edilen malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak (1.800) ancak KDV tahsil edilmeyerek fatura üzerinde ödemenin mahiyeti belirtilerek (kur farkı reklamasyon gibi) ilk fatura tarih ve sayısı ile ihracat gümrük beyannamesinin tarih ve sayısına yer verilerek KDV tahsil edilmediği belirtilir.

İmalatçı firma kur farkı faturasını düzenlediği dönem KDV beyannamesinde (2018/04) söz konusu faturayı KDV matrahına yazacak aynı zamanda da faturada yer alan KDV indirilecek KDV satırına yazılarak söz konusu fatura KDV den arındırılmış olacaktır.

İmalatçı firmanın 2018/04 döneminde kur farkı faurası haricinde herhangi bir alım-satım işlemi bulunmadığı varsayımında düzenlemesi gereken KDV beyannamesi özetle aşağıdaki gibi olacaktır.

2018/04 dönemi KDV beyannamesi

MATRAH ORAN KDV
10.000 TL 18 1.800 TL
TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ 1.800 TL
Önceki dönemden devreden indirilecek KDV 22.000 TL
Bu döneme ait indirilecek KDV 1.800 TL
İNDİRİMLER TOPLAMI 23.800 TL
Sonraki Döneme Devreden KDV 22.000 TL

Yukarıda da görüleceğe üzere kur farkı faturası ihraç kayıtlı teslim edilen fatura ile ilişkilendirilmesine rağmen herhangi bir iade işlemine konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İhracatçı firma açısından ise herhangi şekilde KDV beyannamesine dahil edilmesi mümkün değildir. İhraç kayıtlı olarak mal temin ettiğinde KDV ödemediği gibi kur farkı vb. herhangi bir KDV ödemesi de söz konu değildir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler