kdvuzmani.com-logo
Ara

Konut KDV Oranı Tespit Robotumuz hizmetinizdedir. Tıklayınız

robot.png

KDV Kanununda Tam İstisna ve Kısmi İstisna Ayrımı

eventbrite-vs-eventsmart-compare_header.jpg

Engelli Vatandaşlarımız
KDV'siz Otomobil
Alabiliyor mu?

background-board-chart-590041.jpg

KDV Uzmanı Sitemize Hoş Geldiniz

2.jpg

İNDİRİMLİ ORANDA AYLIK NAKDEN İADE TALEP EDEBİLECEKLER

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde bulunanlardan iade talep edemeyecek olarak belirlenenler dışında kalanlar KDV kanununun 29/2 maddesinde de belirtildiği üzere aylık mahsuben, aylık nakden veya mahsuben ile izleyen yılda nakden mahsuben veya nakden iade talep edebilecek olanlar belirlenmiştir.

27-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

İNDİRİMLİ ORAN KDV NEDİR ?

KDV kanununun 28. Maddesine Cumhurbaşkanına tanınan yetki ile Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan kararnameler

24-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ NEDİR ?

KDV Kanununun 29 uncu maddesinin 2. fıkrasına göre belirli sektörler itibariyle öncelikle teslim ve hizmetin yılı içinde mahsup edilmesi mahsup edilemeyen kısmın ise izleyen yılda nakden ve mahsuben iade edilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

27-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

İNDİRİMLİ ORANDA İADE TALEP EDEMEYECEKLER

İndirimli orana tabi teslim ve hizmette bulunmakla birlikte çıkarılan kararnamelerde ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenmiş mal ve hizmetlerde mahsuben veya nakden iade talep edilebilmesi mümkün değildir.

27-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İADESİ

 KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile eklenen geçici 3. maddeye göre işyeri teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar KDV oranı % 8 uygulanacaktır.

27-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

150 m² ÜSTÜ KONUT TESLİMLERİNDE KDV İADESİ

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile eklenen geçici 3. maddeye göre işyeri teslimlerinde 31.12.2018 tarihine kadar KDV oranı % 8 uygulanacaktır.

27-11-2018Devamını Okumak için tıklayınız

535 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YAPILAN KDV İADESİNDEKİ DEVRİM (541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI EKLENİLMİŞ)

535 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile getirilen indirimli orana tabi teslimler için getirilen devrim niteliğinde bir yeniliği aşağıda detaylı olarak anlatmaya çalışalım.

03-01-2019Devamını Okumak için tıklayınız

AYLIK MAHSUBEN İADE TALEBİNDE BULUNABİLECEK SON TARİH NEDİR ?

Her yıl sonunda sürekli gündeme gelen indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde mahsuben iade talep edilebilecek en son vadeli borç veya hangi tarihe kadar mahsup talebinde bulunacağı hakkında sürekli bir sorun olmaktadır.

14-01-2019Devamını Okumak için tıklayınız

KONUT TESLİMLERİNDE KDV

Konutlara ait KDV nin 01.01.2013 tarihinden itibaren farklı oranlarda belirlenmesi uygulamasına geçilmiştir. Ancak uygulamada 2007/13033 sayılı kararnamedeki ifadeler tam olarak anlaşılamadığını görmekteyiz. Söz konusu uygulamaya göre KDV oranlarının nasıl belirlendiğini basit bir dille anlatalım.

18-01-2019Devamını Okumak için tıklayınız

İNDİRİMLİ ORANA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE FİİLİ TESLİMİN ÖNEMİ

Herhangi inşaat projesine başlamak üzere ilgili belediyeden inşaat ruhsatının alınmasıyla birlikte kat irtifakı kurma hakkı elde edilir. Kat irtifakı esas itibariyle bir hak olup tapu sicilinde kat mülkiyeti kütüğüne kayıt edilir ve taşınmaz gibi her türlü işleme konu olabilir.(

10-01-2019Devamını Okumak için tıklayınız

FİİLİ TESLİM BELGELERİ NELERDİR ?

Fiili teslimin konut teslimlerinde neden önemli olduğunu açıklamaya çalıştığımız yazımızda üzerinde durduğumuz fiili teslimin gerçekleştiğini ispatlayan belgelerin neler olduğuna değinelim.

10-01-2019Devamını Okumak için tıklayınız

KAPICI DAİRESİ VE BEKÇİ KULÜBESİ İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLİR Mİ ?

indirimli orana tabi konut teslimlerinde kapıcı dairesi bekçi kulübesi yüklenimi mümkün olup olmadığı hakkında.

30-07-2019Devamını Okumak için tıklayınız
x